מוזיק ווידעאס, סינגלס און נייעס פון די אידישע מוזיק וועלט