מוזיק ווידעאס, סינגלס, און נייעס פון די אידישע מוזיק וועלט