ספעציעלע ווינקל וואס מיר נוצן, פאר זאכן וואס פאסירן לייוו