לאקאלע, נאציאנאלע און וועלטליכע נייעס

טשיקאווע נייעס

האלענדישע געזונטהייט מיניסטאר פאלט צוזאם אין פארלעמענט “פון צופיל ארבעט”

דער האלענדישער געזונטהייט מיניסטאר, איז צוזאמען געפאלן אינמיטן אויפטרעטן איבער דעם “קאראנא וויירוס” דורכאויס א וויכטיגע צוזאמענקום איבער דעם טעמע, און ווי אזוי צו אדרעסירן דעם לאנד דערוועגן. דער געזונטהייט מיניסטאר...