איבערן שרייבער

זונדל שאלאמאן

באמערקונגען

 • i am very sorry but its not nice i cant see any thing on your website i open the
  א שפאציר מיטן דראון אין די קעטסקילס
  i see only the this
  באזוכן און בליקן סעריע • בילדער
  א שפאציר מיטן דראון אין די קעטסקילס
  א׳ תמוז תשע״חקיין באמערקונגעןדורך: זונדל שאלאמאן
  בילדער קרעדיט: יוסי פלער
  then is it a add from google wat is disgusting……

  • אייער אומבאקוועמליכקייט איז אונז אומאנגענעם, ווי עס שיינט בלאקירט אייער פילטער די בילדער אין די פאוסט, און דעריבער קענט איר דאס נישט זען. מיר וואלטן אייך רעקאמענדירט איר זאלט בעטן אייער פילטער קאמפאני צו עפענען אונזער סייט פולקאם, און איר וועט קענען זען אלעס קלאר. הצלחה רבה.

שרייבט א באמערקונג

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.