בילדער

אין בילדער: ריזיגער שניי-מענטש-געזיכט ווערט אויפגעשטעלט אין כינע


 ריזיגער שניי-געזיכט ווערט אהערגעשטעלט אין כינע, אין צוגרייטונג פון גרעסערע פארזאמלונגען און אינטערסאנטע אונטערהאלטונג וואס מען בויעט מיט שניי און אייז צו ציען טוריסטן, איינער האט בעסערע פארשלאגן, וויאזוי די כינעזער זאלן אנפולן דעם טאג?


איבערן שרייבער

ארי ווייזער

שרייבט א באמערקונג

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.