ווידעאס

אין ווידעא: שיף פון וואו דרייווער פאלט ארויס, מאכט רינגען ארום די וואסער, און געבט ארבעט פאר די אויטאריטעטן…


אויטאריטעטן האבן זיך געדארפט מוטשענען מיט א שיף פון וואו דער דרייווער איז ארויסגעפאלן און דער שיף האט פארגעזעצט צו שווימען שנעל אין רינגען


איבערן שרייבער

יוסף הירש

שרייבט א באמערקונג

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.