ווידעאס

קלארער פסק הלכה איבער געבן וואקסינאציעס, הרה”ג רבי אשר ווייס שליט”א

הרב הגאון רבי אשר ווייס שליט”א מגדולי פוסקי דורינו שליט”א:

וואקסינען זענען נישט קיין רעקאמענדאציע, זיי זענען א הלכה’דיגע חיוב!

איך האב נאך קיינמאל נישט גערעדט קעגן אנדערע, אבער מיט די גאנצע רעספעקט, איך פארשטיי נישט די וואס זענען קעגן וואקסינירן!

איבערן שרייבער

ארי ווייזער

שרייבט א באמערקונג

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.