ביזנעס און פינאנץ

מארטגעדזש ראטעס זייער הויך

ניו יארק – די ראטעס פאר מארטגעדזשעס זענען ארויפגעגאנגען צום העכסטן שטאפל זינט 11′. דער 30’יעריגער פיקסד-רעיט מארטגעדזש האלט יעצט ביי 4.61 פראצענט, וואס איז א 6 פונקטן שפרינג, און די העכסטע זינט מאי 11′. דער 15’יעריגער מארטגעדזש ראטע האלט ביי 4.08 פראצענט, ארויף 7 פונקטן. די 30’יעריגע מארטגעדזשעס ראטעס זענען נאך אלץ נידריגער ווי זיי זענען געווען א לאנגע צייט, אבער דאס איז נישט קיין גרויסע בארואיגונג פאר די וואס הייבן ערשט יעצט אן צו זוכן צו קויפן א הויז, ווייל סטאטיסטיקס און פארגלייכונגען צייגן, אז די הייזער פרייזן וואקסן פיל שנעלער און דראסטישער ווי מענטשן’ס פארדינסטן וואקסן.

איבערן שרייבער

אידישער ווינקל

שרייבט א באמערקונג

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.