ביזנעס און פינאנץ

אייקיע וועט עפענען 30 נייע געשעפטן אין די קומענדיגע דריי יאר אין מאנהעטן

די ריזן פארנויטשער פירמע ‘אייקיע’ איז ערווארטעט צו עפענען א קייט פון 30 נייע געשעפטן אין די קומענדיגע דריי יאר אין ניו יארק סיטי. די נייעס קומט נאכדעם וואס די פירמע האט געמאלדן אז זי פלאנט צו עפענען איר ערשטע געשעפט אין מאנהעטן אויף 999-דריטע עוועניו אויף ספרינג, קומענדיגן יאר אין 2019. לארס פיטערססאון די מענדזשער פון די פירמע’ס ריטעיל אפטיילונג האט זיך אויסגעדרוקט: “אז ניו יארק איז די בעסטע פלאץ פאר די פירמע וואו זי וועט קענען סערווירן אירע קליענטן, און וועט אויך צוהעלפן אז די ביזנעס זאל וואקסן.

איבערן שרייבער

משה ווייס

שרייבט א באמערקונג

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.