טשיקאווע נייעס

לויזע מאדראץ פליעט אראפ פון א פליעדיגע טראק, לאנדענדיג אויף א ביציקל רייזענדער פארנדיג אויף 50 מייל פער שטונדע

א מאטארביציקל רייזענדער האט וואונדערליך אויסגעמיטן צו ווערן פארוואונדעט אדער געשעדיגט נאכדעם וואס א פליעדיגער מאדראץ פון א טראק וואס איז אים פארבייגעפארן, האט זיך אראפגעגליטשט, און ארויפגעטראסקעט אויף זיין קאפ, לאנדענדיג אויף דער ערד פארנט פון זיין ביציקל, בשעת’ן פליען אויף 50 מייל פער שעה.

3 בילדער געווארן אפגעכאפט דורך א סורוועילענס קעמערא, צייגן וואס פונקטליך עס האט פאסירט

דער דרייווער מיטן נאמען ‘עראן וואלד’ איז געפארן אין די קלעם-7 טונעל אין בריסבען אויסטראליע פארגאנגענע דאנערשטאג, ווען ער איז פארבייגעפארן דעם גרויסן טראק, פון וואס עס האט זיך אראפגעקוילערט דער שווערער מאדראץ, אריין אין זיין וועג. “איך האב געציטערט אז איך בין פארטיג אן קיין ספק” האט וואלד געזאגט, “איך מאך שוין דעם וועג פאר די לעצטע 20 יאר, און איך האב נאך קיינמאל נישט געהאט אזא זאך.”

דער מאדראץ האט זיך מיט מזל אראפגעקוילערט פארנט פון זיין ביציקל, העלפנדיג ברענגען דעם מאטאר צו אן אפשטעל, אן וואס ער זאל זיך פארהאנקערן דערין, און זיך איבערדרייען דערויף.

די פליעדיגע אויטאס האבן עספיעט זיך אפצושטעלן באצייטנס, און עטליכע מענטשן האבן זיך אפגעשטעלט אויף די ליניע ווי ער איז געפארן, קומענדיג צו לויפן זען אויב דער דרייווער דארף הילף. זעענדיג דער דרייווער איז גארנישט געשעדיגט האט מען גערוקט דעם מאדראץ אין די זייט, ווארטנדיג פאר די פאליציי פאר א פאליציי-רעפארט.

די דראמאטישע אינצידענט, ווי דער מאדראץ איז אראפגעפלויגן פונעם טראק, פליענדיג אין ריכטונג פון א מאטארביציקל, אויף 50 מייל פער שעה

די פאליציי האבן ארויסגעגעבן די סורוועילענס רעקארדירונג פון די דראמאטישע אינצידענט, און באוויזן צו אידענטיפיצירן דער דרייווער פונעם טראק וואס שטייט יעצט אויס א קלאגע, מיט עטליכע שטראפן, צווישן זיי א שטראף פון 275$ פארן טרעוולען מיט אזא אומפארזיכערטע לאסט.

איבערן שרייבער

ארי ווייזער

שרייבט א באמערקונג

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.