ווידעאס

רירנד: מאמענטן בעפאר און דערנאך א נירן טרענספלענט, מיט עמאציאנאלע איינדרוקן פון ביידע זייטן


אין רינועל איז דאס נישט קיין חידוש, זיי האבן שוין דורכגעפירט הונדערטער נירן-טרענספלענטס, ווי אידן לאזן זיך שניידן צו ראטעווען אנדערע. אומגלויבליך!

איבערן שרייבער

ארי ווייזער

איין באמערקונג

שרייבט א באמערקונג

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.