אלגעמיינע און וועלטליכע נייעס

מאן בייסט קראקאדיל צו ראטעווען זיין קינד

א מאן אין די פיליפינען האט געביסן א קראקאדיל, כדי צו ראטעווען זיין 12 יעריגער קינד פון דעם געפארפולן פארציקער.

די געשיכטע האט זיך אפגעשפילט ביים טייכל נאנט צו וואו די פאמיליע וואוינט אין די שטעטעלע באלאבאק. דאס קינד דיעגא אבהולהאסאן איז געשווימען מיט זיין יונגערע ברודער רואיגערהייט אין דעם טייכל.

פלוצלינג האט אים א קראקאדיל אטאקירט און אנגעהויבן צו שלעפן ביים ארעם צו אונטער די וואסער. דער טאטע, טייעדזשא אבהולהאסאן – וואס האט געהערט די ביטערע געשרייען ביז צו זיין שטוב, איז באלד געקומען צו לויפן.

אויפן וועג האט ער געכאפט א ברעט, און אריינגעשפרינגען אין וואסער, זיך נעמענדיג זעצן אויף די נאז פונעם קראקאדיל מיט גרויס קראפט, אבער דער קראקאדיל האט נישט געהאלטן ביים נאכלאזן קיין טראפ, נאר ווייטער אנגעהאלטן דאס קינד מיט א פעסטקייט.

דאן האט דער טאטע געכאפט איינע פון די פיס פון דעם קראקאדיל, און דאס אנגעהויבן צו בייסן איינמאל און נאכאמאל, און דאן האט דער קראראדיל באפרייט דיעגא, און אפגעטראגן פון ארט.

“איך האב נישט געהאט צופיל צייט צו טראכטן” האט דער טאטע פארציילט פאר די לאקאלע מידיע. “איך האב געכאפט זיין פיס און דאס געביסן די שטערקסטע וואס איך האב עס געקענט. כ’האב אים געביסן ווי א ראטטוועילער (א ווילע הונט)”.

ווי די לאקאלע מידיע באריכטעט, איז דיעגא אריינגעפירט געווארן אין שפיטאל מיט עטליכע אינפעקציעס, אבער נישט מיט קיין ערנסטע וואונדן.

איבערן שרייבער

זונדל שאלאמאן

שרייבט א באמערקונג

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.