פון אלס און אלעמען

א’ תזריע ע”ט – פארוואס שרייסטו? פארוואס נעמט איר לאנג? זי טוט אן שיין דיין פרוי! זי נעמט קער פון דיינע קינדער!

איבערן שרייבער

נפתלי גלויבער

שרייבט א באמערקונג

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.