אלגעמיינע און וועלטליכע נייעס

טעראר אטאקע צילנדיג מוסלעמענער, ברענגט א געוואלדיגע אחדות צווישן אידישע און אראבישע שכנים אין לאנדאן

לאנדאן. – אן 48 יעריגע גוי האט אטאקירט גרופע מוסלעמענער אינדרויסן פון זייער געבעט הויז מיט א מיניווען.

געווען איז עס 12 אזייגער ביינאכט אין לאנדאן, נאך וואס הונדערטע מוסלעמענער האבן געענדיגט זייערע פרעפלערייען אין זייער מעטשעט וואס איז 2 מינוט אוועק פון די אידישע געגנט. ווען א פארשוין איז געקומען צופארן מיט א געדינגענע מיניווען אריינפארנדיג מיט א שנעלקייט אין די קערפער פון צענדליגע מוסלעמענער.

די סצענע אין לאנדאן, נאך די טעראר אטאקע

צוקוקער האבן דערציילט אז מען האט געזען אז ער טוט דאס דוקא, און פארט אריין און די מענטשן מיטן ציל, אפילו ער האט פלאץ צו פארן אינמיטן די גאס.

דער מיניווען וואס דער טעראריסט האט גענוצט

די גאס וואס איז גרויס און ברייט גאס הייסט ״סעווען סיסטערס״ נעבן ״פינסבערי פארק״ עס האבן זיך שוין דארט לעצטנס דארט ארויס געצויגן אידן און דאס איז די גרויסע גאס וואס באהעפט די שאסיי צום אידישן געגנט.

ווי נאר עס איז אריין געקומען די רוף צו די פאליציי זענען זיי ערשינען מיט הייסע געווער אויפן סצענע, דער טעראריסט איז שוין געווען אראפגעהאלטן דורך פארבייגייער, ווייל ווען די מיניווען האט אריין געהאקט אין מענטשן האט זיך דאס אויך אריין געהאקט אין א קאר, וואס האט אנגעהאלטן די ווען אז עס זאל נישט קענען ווייטער פארן, און ווען דער טעראריסט איז ארויס געשפרינגען פונעם קאר און געוואלט אוועקלויפן, האבן אים אבער צוקוקער שנעל אראפגעהאלטן.

אראבישע שכנים פרעפלען אויפן ארט

דער טעראריסט האט געשריגן “א שאד אז עס איז נישט געלונגען אויס צו הארגענען אלע מוסלעמענער״ די פאליציי האבן אים באלד ארעסטירט.

עס זענען זיך צוזאמען געקומען אסאך מוסלעמענער וואס האבן געפרעפלט דארט אויפן פלאץ און אויסגעדרוקט פרייד עז עס זענען נישט געהארגעט געווארן קיין סאך מענטשן ווייל אזא אטאקע וואלט זיך געקענט ענדיגן אסאך ערגער!

דערווייל געבן די פאליציי איבער אז עס איז נאר געשטארבן איין מענטש און 8 מענטשן זענען פארוואונדעט געווארן.

די כאאטישע מצב, אין די גאסן ארום

די שומרים ארגענעזאציע מיטגלידער זענען שנעל אנגעקומען אויפן פלאץ ארויס צו העלפן מיט וואס מען קען נאר, און דער פרעזידענט פון שומרים האט גערעדט צו די פרעסע, זאגנדיג: ״מיר שטייען באחדות, און עס טוט אונז זייער וויי געטוהן צו הערן אזעלכע שרעקליכע פאסירונגען, מיר טוען דאס פארדאמען מיטן שטערקסן אופן״.

דער פרעזידענט פון שומרים, רבי הערשל גלאק, ביי זיין רעדע צו די מידיע

איבערן שרייבער

ארי ווייזער

קיין באמערקונגען

שרייבט א באמערקונג

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.