טשיקאווע נייעס

בזיונות: פאליטיקאנט פארגעשטעלט אלס קעצעלע ביי פרעסע קאנפערענץ אויף פעיסבוק

דער פאקיסטאנער פאליטיקאנט שאוקאט יוספזאאי וועט נישט אזוי שנעל פארגעסן דעם פרעסע קאנפערענץ וואס ער האט געגעבן לעבעדיג אויף פעיסבוק און איז פארוואנדלט געווארן אלס געלעכטער פון שטאט.

א געהילף פון דעם פאליטיקאנט האט אפגעכאפט דעם גאנצן קאנפערענץ, און נישט באמערקט ווי די פילטער-אפציע ארבעט. אזוי איז דער פאליטיקאנט שאוקאט יוספזאאי ארויפגעקומען פאר א לענגערע וויילע אויף די לעבעדיגע קאנפערענץ באצירט מיט א פילטער פון א שנויץ און אויערן וואס א קעצעלע האט…

ווי פארשטענדליך זענען די ביישויער נישט געזעסן מיט צאמגעלייגטע הענט… “ס’איז דא א קעצל אין קאבינעט”, שרייב איינער, ווען דער צווייטער לייגט צו “שאוקאט יוספזאאי זעט אויס ווי א קעצל, מיאו מיאו מיאו”…

אפילו נאכדעם וואס די צושויער האבן עס באמערקט איז די ספעקטאקל אנגעגאנגען, און געציילטע מינוט נאכדעם וואס די פרעסע קאנפערענץ איז פארטיג געווארן, איז די רעקארדירונג פארמעקט געווארן פון פעיסבוק.

יוספזאאי איז א פאליטיקאנט אין די פכטאונקאווא געגנט אין צפון מזרח פאקיסטאן, און א מיטגליד אין די טאכריק-א-אינסאף פארטיי. די פארטיי האט ארויסגעגעבן א סטעיטמענט אז דאס איז געווען “צוליב א מענטשליכע טעות”, און צוגעלייגט אז “מ’טוט אלע מיטלען אז דאס זאל זיך נישט איבערשפילן אין צוקונפט”.

איבערן שרייבער

זונדל שאלאמאן

שרייבט א באמערקונג

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.