אלגעמיינע און וועלטליכע נייעס

דרום קארעא שיף מיט 4,000 קארס האט זיך איבערגעקערט אין אמעריקאנע וואסער

די אמעריקאנע קאוסט גארד האט באוויזן צו ראטעווען פיר שיף מאנשאפט וואס זענען פארכאפט געווארן אין א דרום קארעאנער טרעגער-שיף קעגן איבער די ברעגעס פון דזשארדזשיע.

די ‘גאלדען רעי’ טרעגער שיף האט זיך איבערגעדרייט נאכן ארויספארן פון די פארט פון די שטאט בראנסוויק טראגנדיג אויף זיך 4,000 קארס אויפן וועג קיין באלטימאר, און פון דארט האט עס געזאלט פארזעצן צום מיטל מזרח.

די שיף האט זיך איבערגעדרייט אויף איר זייט, און באלד ביים אנהייב האט מען געראטעוועט 20 פון די מאנשאפט, 6 דרום קארעאנער, 13 פיליפינער און איין אמעריקאנער. די רעטער האבן געמוזט אפשטעלן זייער רעטונג ארבעט נאכדעם וואס א פייער האט אויסגעבראכן אינעם שיף.

עטליכע שעה שפעטער זענען די איבעריגע פיר פארכאפטע אינעם שיף אויך געראטעוועט געווארן, נאכדעם וואס מען האט געמוזט אויפברעכן טיילן פון די שיף כדי צו קענען אנקומען צו די פארכאפטע.

דערווייל איז נאכנישט קלאר וואס עס האט צוגעברענגט אז די שיף זאל זיך איבערקערן.

איבערן שרייבער

זונדל שאלאמאן

איין באמערקונג

שרייבט א באמערקונג

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.