אלגעמיינע און וועלטליכע נייעס

פאליציי אין קאנאדע זוכן א גנב, וואס האט גערויבט “לעטוס” אין ווערד פון 45,000 דאלער

פאליציי אין קאנאדע האבן געעפנט א אויספארשונג נאך א גנב, וואס האט בארויבט א טראק אנגעפולט מיט פעקלעך ראמעין לעטוס אין ווערד פון איבער 45,000 דאלער.

דער גנב האט אפגעצויגן מיטן טראק פון א געשעפט ווען דער דרייווער האט איבערגעלאזט די שליסל אינעווייניג, ער איז געפארן מיטן טראק קיין טאראנטא.

נאך עטליכע טאג האט מען געפונען דעם טראק ליידיג, אן די לעטוס, פארקירט נעבן א פארלאזטע באן סטאנציע אין טאראנטא.

די פאליציי האט געעפנט א אויספארשונג, ארויסשטעלנדיג בילדער פון די טראק, בעטנדיג מען זאל זיי העלפן קומען אויף די שפירן פון דעם גנב.

“איר קענט זיין דער וואס וועט אויפברעכן א ריזיגע רויבער רינג!” האט דער מעלדונג געזאגט, אין א רוף צום פאלק.

דער טראק וואס איז גע’גנב’עט געווארן, מיט 45,000 ווערד פון סחורה.

איבערן שרייבער

אידישער ווינקל

שרייבט א באמערקונג

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.